Erport.ro online közéleti és kulturális lap

Szerkesztők: Parászka Boróka, Simon Judit, Szilágyi Aladár, Tasnádi-Sáhy Péter, Szűcs László. Olvasószerkesztő: Fodor Judit

Kiadja a Holnap Kulturális Egyesület (Nagyvárad)
Ügyvezető: Laza Pozman Erika

Szerkesztőség: 410147 Nagyvárad – Oradea, N. Titulescu 1.
Levelezés: erport17@gmail.com
Facebook: ER - Szerkesztőség

Anyagaink részben vagy egészben szabadon átvehetők a forrás feltüntetésével. Meg nem rendelt kéziratokat is szívesen elolvasunk. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, illetve szerkesztve közölje. Az írásainkhoz kapcsolódó hozzászólásokat moderáljuk.

Lapunk az önszabályzó etikai irányelveket létrehozó Főszerkesztők Fórumának tagja. Szerkesztőségünk az etikai kódexben foglaltak szerint végzi munkáját.

Az Erport.ro weboldalt készítették:
Grafika, design: Benkő J. Zoltán
Frontend (HTML, CSS, JS) és backend (PHP, adatbázis) programozás: Dienes Péter