Erport.ro online közéleti és kulturális lap

Örökös főmunkatárs Szilágyi Aladár.

Munkatársak: Antal Erika, Bartha Réka, Bíró Péter, Bánhídi Emese, Bögözi Attila, Márvány Péter, Parászka Boróka, Simon Judit, Szűcs László.. Olvasószerkesztő: Fodor Judit

Kiadja a Holnap Kulturális Egyesület (Nagyvárad)
Elnök: Simon Judit Szerkesztőség: 410147 Nagyvárad – Oradea, N. Titulescu 1.
Levelezés: erport17@gmail.com, holnap2015@gmail.com
Facebook: ER - Szerkesztőség

Anyagaink részben vagy egészben szabadon átvehetők a forrás feltüntetésével. Meg nem rendelt kéziratokat is szívesen elolvasunk. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, illetve szerkesztve közölje. Az írásainkhoz kapcsolódó hozzászólásokat moderáljuk.

Lapunk az önszabályzó etikai irányelveket létrehozó Főszerkesztők Fórumának tagja. Szerkesztőségünk az etikai kódexben foglaltak szerint végzi munkáját.

Grafika, design: Benkő J. Zoltán
Frontend (HTML, CSS, JS) és backend (PHP, adatbázis) programozása: Dienes Péter