Tábornokok párthatnékja

2018. 02. 13. 21:04

Főtisztek pártja civil elnökkel a román politika vidám színpadán. Szilágyi Aladár írása.

 

Nem az első eset – és feltehetőleg nem is az utolsó –, hogy Romániában a hadsereg egyik-másik tartalékos avagy nyugdíjba vonult, nyughatatlan tábornokának politizálhatnékja támad. Nem mintha a regulatörés kockázatát vállalva, még aktív korukban valamilyen úton-módon ne próbáltak volna beavatkozni a politika kotyvasztásába, alig várva, hogy az egyenruhájukból kibújtukban valamelyik civil formáció (PSD, PUNR stb.) harcosai lehessenek, akár parlamenti szinten is. De hogy tömegesen pártalapíthatnékjuk kerekedjen, arra még nem volt példa.

Az alapítók által történelminek ígért fordulat február 7-én következett be, amikor a Partidul Neamul Romănesc (a Román Nemzet Párt) – a továbbiakban: PNR – hivatalosan bejegyeztetett a Bukaresti Törvényszéken. Mielőtt további részletekbe bonyolódnánk, érdemes egy pillantást vetni a formáció elnevezésére. A magyar nyelvből kölcsönözött, patinás ‘neam’ kifejezés, melyet a franciából átvett neologizmus, a ‘naţiune’ helyett választottak, a párt konzervatív voltát hivatott jelezni. Az pedig, hogy nem jelzős formában használják, sugallja: arra törekednek, hogy pártjuk mindenestül a nemzettel azonosuljon.

Az esemény nagy nyilvánosságot kapott a román médiában, a hazai magyar sajtó – kevés kivétellel – nem érdemesítette említésre méltónak. Pedig nem érdektelen figyelni a párt alapítóinak névsorára: csak az elnök „civil”, Ninel Peia, a PSD másfél esztendeje kirúgott parlamenti képviselője; első alelnök: Mircea Chelaru, a hadsereg hajdani vezérkari főnöke, második alelnök: Nicolae Rotaru tábornok, főtitkár: Constatin Onişor tábornok. És mindhármuk neve meg rangja mellé a „prof” és a „dr.” titulus dukál.

A párt bejegyzését követően Peia úr egyre-másra nyilatkozott a sajtónak, elmagyarázta, azért lett ő a formáció elnöke, mert kellő politikai tapasztalattal rendelkezik, és sikeres vállalkozó. „A pártfinanszírozás nem gond, ezek a tábornokok is nagy tapasztalattal rendelkeznek. Nem csak ők, hanem a többi háromezer tiszt is, akik még a PNR alapítása előtt csatlakoztak hozzánk, a hadsereg, a rendőrség és a titkosszolgálatok tartalékos állományából. Eddig tizenegy szenátor és parlamenti képviselő jelezte, hogy hajlandó átállni hozzánk.”

Ami Ninel Peia érdemeit illeti, 2012-2016 közötti képviselői tevékenysége során nem kis feltűnést keltett, amikor kijelentette:

Victor Ponta kormányának 2015-ös bukását olyan „sötét külső erők” provokálták ki, amelyek megkísérelték elszakítani Erdélyt és Moldvát Romániától.

De a legnagyobb balhét, a szocdem pártból való kiebrudalását nem egy ilyen politikai nyilatkozattal vívta ki, hanem amikor azt állította, hogy a gyermekek tömeges E-coli fertőzését a védőoltások okozzák. Ekkor keveredett vitába Daniel Funeriu akkori tanügyminiszterrel, bélféregnek nevezve, és veréssel fenyegetve meg a tárcavezetőt. Ez az affér eredményezte a pártból, illetve a képviselőházból való kizárását. Azóta még dühödtebben blogol az összes „elüszkösödött” párt ellen, mindenkinek hadat üzent, a román politikum teljes átformálását tűzve zászlajára. Ehhez talált szövetségeseket, megalakítva a „tábornokok pártját”. Főemberei közül Mircea Chelaru neve akkor vált ismertté, amikor 1990 fekete márciusának napjaiban ő volt a Marosvásárhelyre vezényelt haderő parancsnoka, aki nem akadályozta meg a tragikus fejleményeket. Ezt követően a SRI irredentizmusellenes ügyosztályát vezette, később többször is bizonyította, hogy Antonescu lelkes híve. Rövid vezérkari főnöksége idején hisztérikus támadást intézett az Országos Legfelső Védelmi Tanács (CSAT) ellen, mondván, nem akadályozzák meg Dobrudzsa és Olténia elszakadását (!) Romániától. Menesztése után két esztendővel a rémeket látó tábornok már a PUNR soraiban tündökölt, rövid ideig elnöke is volt a pártnak. Egyébként Chelaru történészként is excellál: Constatin Drăgan, Gheorghe Funar és mások mellett a tiszta (római befolyástól mentes) dák kontinuitás elméletének a híve. A másik „frusztrált generálist”, Constatin Onişor főtitkárt, aki előéletében Piteşti helyőrségének, illetve a harckocsizókat kiképző tiszti iskola parancsnoka volt, több rendbeli szexuális zaklatás gyanúja miatt mentették fel, s ezután került a SRI Akadémiájára, a „doktorgyár” doktorátusvezető tanárai körébe. Ami a harmadik tábornok, Nicolae Rotaru viselt dolgait illeti, őurasága rovására – több mint 100 kötet szerzőjeként – legföljebb a grafománia írható, ami ugye, nem számít etikai vétségnek.

Viszont az író-tábornok dolgozta ki a párt alapszabályzatát, célkitűzéseit és politikai programját, ami bonyolult, mondhatni regény terjedelmű, olykor költői szöveg. A pártelnök, Ninel Peia pragmatikusabb lévén, első nyilvánosság elé lépésük alkalmával leegyszerűsítve, közérthetővé téve sommázta: mit is akar a Román Nemzet Párt?

Abszolút prioritás: az Erdély elszakítását szorgalmazó, Románia végromlására törekedő Soros György által finanszírozott civil szervezetek és alapítványok elleni küzdelem.

Fogadkozott, hogy megfelelő pillanatban nyilvánosságra hozzák mindazoknak a magas állami tisztviselőknek és méltóságoknak a névsorát, akik valamilyen formában rajta vannak a milliárdos fizetési listáján. „A sorosisták régen beszivárogtak a PSD-be. Már a FSN idején megjelentek, a folyamat felerősödött Adrian Năstase, folytatódott Victor Ponta korában, és ma is tart, Liviu Dragnea idején. Eddigi kutatásaink során 21 olyan szociáldemokrata szenátort és képviselőt azonosítottunk, akik Soros ideológiájának a hívei.” Ninel Peia valóságos riadót fúj: „Románia elfoglalásának terve a végkifejlethez közeledik. Ideje, hogy megvédjük az életünket, az országunkat Soros ellen, aki egymillió muzulmánt akar betelepíteni Romániába a négymillió Nyugat-Európában dolgozó román állampolgár helyett.”

Egyébként a pártelnök megállapítja, nem Románia az egyetlen európai ország, amelyik ilyen helyzetbe került, csakhogy a többi állam, Lengyelország, Csehország, Magyarország tesz is valamit avégett, hogy kievickéljen a létét fenyegető válságból. Pártja az úgynevezett „lengyel modell” alkalmazását tartja célszerűnek a gazdaságpolitika terén, egyebekben pedig az egységes, elveszített területeit „békés úton visszaszerző”, keresztény, nagyromán nemzetállam híve…Ossza meg másokkal is!Szóljon hozzá!