Imposztorok minisztere, avagy a plágium apologétája

2018. 02. 02. 12:25

Az önplagizáló rektor megérkezése a nagypolitikába. Szilágyi Aladár portrévázlata az oktatási tárca új vezetőjéről.

 

A Liviu Dragnea vezette PSD-cirkusz porondján egyetlen esztendő leforgása alatt két ízben megismételt „van mááásik” kormányfő, „van mááásik” kormány-mutatvány részben lecserélt bábúi között új arc Valentin Popa oktatásért és tudományos kutatásért felelős miniszter személye. A harmadrangúnak besorolt suceava-i Ştefan cel Mare Egyetem rektora, teljes titulusával, melyből már csak az akadémikusi rang hiányzik: prof. univ. dr. ing. Valentin Popa – akár jó néhány kollégája a harmadik PSD-kormányban – önhibáján/önérdemén kívül, a párton belüli Dragnea-párt helyi bárói pártelnökük védelmét szolgáló játékának lett az „áldozata”. Szinte a teljes ismeretlenségből rángatták elő hirtelen, a túlzott ambíciói miatt veszedelmessé vált, háromszor miniszterviselt Ecaterina Andronescu ellenjelöltjeként. S nehogy bekövetkezzék valamiféle gikszer, a pártapparátus országszerte népi mozgalmat kezdeményezett az egyetemi rektorok körében kollégájuk támogatása érdekében. A petíciót első körben mintegy harminc, a bukovinai egyetem szintjén működő felsőoktatási tucatintézmény vezetői siettek aláírni. Tizenöt rangosabb univerzitás főnökei kivártak, de végül is – négy kollegájuk kivételével – ők is ellátták kézjegyükkel a folyamodványt. Sokat sejtető tény, hogy éppen a négy legszínvonalasabb, nemzetközileg is jegyzett állami egyetem: a bukaresti, a jászvásári, a kolozsvári és a temesvári rektorai nem voltak hajlandóak támogatni az immár 44 tagot számláló mozgalmat.

Így kerülhetett Valentin barátunk a krédóba, s mire felocsúdott, már ott üldögélt a miniszterjelölteket meghallgató parlamenti bizottság magas színe előtt. Több ismerős arc, több őt támogató elvtárs biztató mosolya mellett, a nem túlzott szónoki erényekkel és nyelvhelyességi ismeretekkel megáldott férfiú – akinek a nyelvbotlásait dús bokrétába gyűjtötte az őrektorságát agramat-nak (helytelen beszédűnek, műveletlennek) minősítő, rosszindulatú sajtó – némi provinciális zavarral végül kiizzadta magából a székfoglalóját. A bizottság liberális tagjai nem könnyítették meg a dolgát: egy román nyelvtankönyvvel kedveskedtek neki, és pántlikákat szabdaltak az orra előtt, arra emlékeztetve, hogy egy minapi szalagavató közszereplése alkalmával a kültelki „pamblică” szót használta az irodalmi „panglică” helyett. Önnön mentségére a jelölt fokozott emotivitására hivatkozott, arra, hogy izgultában úgymond, néha népies, regionális kifejezések tolulnak a nyelvére.

Végül sikerült túltennie magát a zavaró körülményeken, és immár a siker biztos tudatában tette közkinccsé miniszteri programelveit, melyek között kiemelten szerepelt a plágium apológiája: „Jelentős haladást értünk el az oktatás terén, kár volna ezeket a sikereket olyan kevésbé fontos ügyekkel beárnyékolni, mint a plagizálások kérdése.” Később újságírói kérdésre kifejtette: „nekünk, egyetemi hallgatóknak nem tanították meg az idézőjelek pontos használatát, dolgozataink megírásakor elegendő volt a szöveg végén fölsorolni a hivatkozási alapokat.”

Nos, kiderült, hogy Románia újsütetű oktatási minisztere, a tudományos kutatásért felelős kormányszolga, nem csupán az őt bársonyszékbe támogató, számos esetben plágiumfoltos múlttal rendelkező rektorok megnyugtatása végett tartotta fontosnak a szellemi lopás gyakorlatának szépítését, hanem bizony, hazabeszélt! Már eleve gyanúsan feltupírozott publikációs listáján 75(!) tudományos közlemény, tanulmány, könyv, stb. szerepel. Vettem magamnak a fáradságot, és végigfutva a lajstromon, megállapítottam: közülük egyetlen publikáció élén szerepel a neve egyetlen szerzőként. Ezt még etikailag nem érhetné kifogás, hiszen akadémiai körökben bevett gyakorlat a két, három, sokszerzős közlés. Igen ám, de egy nálam szőrszálhasogatóbb kolléga utánajárt, hogy három, könyvnyi terjedelmű tanulmány esetében Valentin Popa az önplagizálás fertőjébe esett! Mondhatnók, hogy az önlopás kevésbé elítélendő, mint a mások szellemi termékének elorzása. Csak hát a bukovinai rektor – tudományos tekintélyét öregbítendő – három tanulmánya szövegét jelentette meg újra, más-más cím alatt… – Ez is imposztortempó a javából!

Egyébként minden rendben, a tanügyi szakszervezetek beiktatását követően ultimátumot küldtek az új miniszternek, általános sztrájkkal fenyegetőznek. Popa arról is értesült – és ez jó hír –, hogy egy oltyán kisváros gimnáziumában a hagyományos pottyantós budik helyett egy minden európai igényt kielégítő, vízöblítéses vécésort avattak fel ünnepélyesen. A létesítmény avatóján a városka peszedés polgármestere vágta el a piros-sárga-kék színű pambligát.Ossza meg másokkal is!Szóljon hozzá!