Kultúrőrnagy, a mentőangyal

2018. 05. 07. 23:27

Egy volt szekus őrnagy vallomása egy gyilkossági perben bűnrészességgel vádolt kollégái védelmében. Szilágyi Aladár jegyzete.

Mălureanu nyugalmazott tábornok egy könyvbemutatón. Hatékonyak voltak

 

Nem, nem vádlottként, csupán tanúként, mondhatni: a kérdés szakértőjeként jelent meg a bukaresti táblabíróság egyik minapi tárgyalásán Vasile Mălureanu, a SRI nyugalmazott tábornoka. A törvényszéki eljárás, amelynek egyik koronatanújaként szerepel, arról hivatott dönteni, hogy büntetőjogilag felelősségre vonható-e a Securtitate néhány egykori tisztje a Gheorghe Ursu ellen elkövetett gyilkosság miatt. Ursu mérnök, a diktatúraellenes szűk értelmiségi elit tagja, több, a rendszer ellenségének tekintett író barátja, egy verskötet szerzője, akkor került a román titkosrendőrség érdeklődésének a középpontjába, amikor felmerült annak a gyanúja, hogy az összekötő szerepét tölti be a bukaresti értelmiségi ellenzék és a Szabad Európa Rádió munkatársai között. Talán éppen külföldi kapcsolatai miatt nem szándékoztak politikai pert indítani ellene. Viszont a Securitate „gondoskodott arról”, hogy egy házkutatás során 17 dollárt(!) találjanak a mérnök lakásán. A milícia valutavétség miatt tartóztatta le 1985. szeptember 21-én. A rendőrségi fogdában két köztörvényes bűnözővel került egy zárkába. Mint az 1990 utáni vizsgálat során kiderült:

cellatársai fogvatartóik utasítására verni, kínozni kezdték Ursut, aki két hónap elteltével belehalt a bántalmazásokba.

Közvetlen gyilkosai, illetve a gyilkosságra felbujtó milicisták már elnyerték méltó büntetésüket, Ursu mérnök fia viszont nem elégedett meg ennyivel; szerinte a Securitate illetékeseit is felelősség terheli édesapja erőszakos halála miatt.

Nos, a fent említett Mălureanu az utóbbiak büntetőperében vált nélkülözhetetlen tanúvá, úgy tűnik, éppen a bűnrészességgel vádolt szekus kollégái védelmében. Illetékességét e kérdésben senki nem vonhatja kétségbe, elvégre éppen az inkriminált időszakban őrnagyi rangban a Művelődésügyi Minisztériumért, illetve az Artexim kulturális javakat exportáló vállalatért felelt, s ami a legfontosabb: ő koordinálta a művészetet, az irodalmat, a kultúrát felügyelő tisztek csoportjait. Vasile Mălureanu már a tanúvallomása elején tisztázta: mivel Ursu mérnök nem volt az Írószövetség tagja, a vele való foglalkozás nem tartozott az ő hatáskörébe. Közölte, ő az áldozat halála után értesült arról, hogy az általa megfigyelés alatt tartott, Amerikában menedékjogot kért Nina Cassian költőnő baráti köréhez tartozott. Az Ursu-gyilkosságban érintett kollégái védelmében viszont közel két órás védőbeszédet tartott. Elmondta, hogy „1957 és 1989 között a Securitate tisztjei az Alkotmány és az akkor érvényes állami törvények előírásainak megfelelően teljesítették a kötelességüket”. Ezért az ebben a perben emberiség ellen elkövetett bűnök elkövetésével vádolt Marin Pîrvulescu nyugalmazott őrnagyot és Vasile Hodis nyugalmazott ezredest nem érheti vád: szolgálati kötelességüket teljesítették, amidőn azonosították és elszigetelték azokat a személyeket, akik valamilyen módon veszélyeztették az állam biztonságát. „Az általunk foganatosított intézkedések annyira hatékonyak voltak, hogy az 1968-1989 közötti időszakban – az egy Paul Goma kivételével, akit 30 napra letartóztattunk – az alkotói egyesületeknek egyetlen tagja sem vált büntetőjogi eljárás alanyává, nem került bíróság elé államellenes tevékenység miatt!” – áradozott a szekus kollégái védelmére kelt mentőangyal.

Egyébként Vasile Mălureanu tábornok jól van… 2004-ben nyugdíjazták nem kevés havi apanázzsal a SRI kebeléből, ahol zavartalanul működött a rendszerváltás utáni másfél évtizedben. Nyugdíjba vonult, de nyugalomba nem. Tábornoki nyugdíját kiegészítendő egyik szerkesztője és házi szerzője lett a Vitralii. Lumini şi Umbre (Üvegfalak. Fények és Árnyékok) hangzatos című folyóiratnak. A lap a SRI Tartalékos és Nyugalmazott Kádereinek Szövetsége által kiadott orgánum, melynek egyik fő tevékenységi területe éppenséggel a Securitate volt alkalmazottainak tisztára mosása, a történelmi igazság és hűség jegyében.Ossza meg másokkal is!Szóljon hozzá!